S4C launches ‘Oli Wyn’ series during #AutismAwarenessWeek

Announcement availableĀ in Welsh & English language.

Mae S4C wedi cyhoeddi’r gyfres deledu gyntaf yn y Gymraeg sy’n ystyried anghenion plant awtistig. Mi fydd Oli Wyn yn dechrau ar S4C yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Fyd-eang yr wythnos hon. Drwy gydweithio gyda Chymdeithas Awtistig Genedlaethol Cymru (National Autistic Society Wales), mae’r cwmni cynhyrchu, Cynyrchiadau Twt, wedi rhoi ystyriaeth i anghenion plant awtistig.

S4C have announced the first Welsh language TV series to consider the needs of autistic children. The new series, Oli Wyn, starts on S4C during World Autism Awareness Week, held this week. By working with National Autistic Society Wales (NAS), the series’ producers, Cynyrchiadau Twt Productions, have considered the needs of autistic children.