Accessibility Menu

Text size:

S4C launches ‘Oli Wyn’ series during #AutismAwarenessWeek

Announcement availableĀ in Welsh & English language. Mae S4C wedi cyhoeddi’r gyfres deledu gyntaf yn y Gymraeg sy’n ystyried anghenion plant awtistig. Mi fydd Oli Wyn yn dechrau ar S4C yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Fyd-eang yr wythnos hon. Drwy gydweithio gyda Chymdeithas Awtistig Genedlaethol Cymru (National Autistic Society Wales), mae’r cwmni cynhyrchu, Cynyrchiadau Twt, wedi rhoi ystyriaeth i anghenion plant…